Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
62156868493 SANY ekskawator bölekleri üçin ekskawator relay batareýasy jideco 24v

Önümler

62156868493 SANY ekskawator bölekleri üçin ekskawator relay batareýasy jideco 24v

Tehniki parametrler:

SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

62156868493 SANY ekskawator bölekleri üçin ekskawator relay batareýasy jideco 24v

Elektromagnit röleler, adatça, demir ýadro, rulon, armatura, kontakt gamyş we ş.m.Bobanyň iki ujuna belli bir naprýa .eniýe goşulsa, rulondan belli bir tok geçer we netijede elektromagnit täsiri bolar.Elektromagnit güýç çekmegiň täsiri bilen, armatura gaýdyp gelýän baharyň dartgynlygyny ýeňip geçer we ýadro tarap çekiler, şeýlelik bilen hereket edýän kontakt we statiki kontakt (adatça açyk kontakt) çyzmaga itergi berer.Rulon güýji, elektromagnit sorujylyk hem ýok bolanda, armatura bahar reaksiýa güýjünde öňki ýagdaýyna gaýdyp geler, şonuň üçin hereket edýän kontakt we asyl statik kontakt (adatça ýapyk kontakt) emiş.Zynjyrda geçirijilik maksadyna ýetmek üçin bu emdiriş, goýberildi.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany enjam bölekleri, Sany komponentleri, Sany maşyn bölekleri, Sany bölekleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar,