Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo

In Engineeringener enjamlary

Hytaý marka gurluşyk tehnikalaryny we agyr we ýeňil awtoulaglary üpjün ediji bölekler

Köpräk oka

Agyr we ýeňil awtoulag

Hytaý marka gurluşyk tehnikalaryny we agyr we ýeňil awtoulaglary üpjün ediji bölekler

Köpräk oka

Ammar we eltip bermek

MAXMECH, 20 ýyldan gowrak taryhy bolan Hytaý marka in engineeringenerçilik tehnikalaryny we agyr we ýeňil awtoulaglary üpjün edýän hünärmen ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji. 40-dan gowrak hünärmen inersenerlerden ybarat topar we müňlerçe zawodlar bilen oňat üpjünçilik zynjyry bilen şu güne çenli bolduk dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunda enjam ulanyjylaryna hyzmat etmek.

Biz bilen habarlaşyň

Önüm çözgütleri üçin biziň bilen habarlaşyň

Bizde ajaýyp enjam maglumatlary we hünärmen tehniki işgärler bar, şonuň üçin ulanyjylara maglumat gözlegini we takyk bölekleri bilen doly üpjün edip biler.

MAXMECH 20 ýyldan gowrak taryhy bolan professional bölekler bilen üpjün ediji

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.40-dan gowrak hünärmen inersenerlerden ybarat topar we müňlerçe zawodlar bilen üpjün edilen üpjünçilik zynjyry bilen şu güne çenli dünýäniň 60-dan gowrak ýurdunda enjam ulanyjylaryna hyzmat edýäris.

Biziň işimiz:SANY, XCMG, SINO TRUCK, SHACMAN.

Bizde ajaýyp enjam maglumatlary we hünärmen tehniki işgärler bar, şonuň üçin ulanyjylara maglumat gözlegini we takyk bölekleri bilen doly üpjün edip biler.Çalt jogap bermek, ýönekeý proses, çeýe eltip bermek, ähli meseleler Maksmechde bir gezek çözüler.

Köpräk oka
Biz hakda

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany maşyn bölekleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany komponentleri, Sany bölekleri, Sany aksessuar, Sany enjam bölekleri,