Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
Doosan SANY üçin 1024 × 683 agyr çelek

Önümler

Doosan SANY üçin 1024 × 683 agyr çelek

Tehniki parametrler:

SANY ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap, çeýe eltiş , mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doosan SANY üçin agyr çelek 1024x683

Çelegiň iş prinsipi

Çelek awtoulagynyň iş prinsipi esasan gidrawlik ulgamy arkaly amala aşyrylýar.Gidrawlik ulgamy, çelek ýük awtoulagynyň hereketiniň we işiniň esasy bölegi bolan gidrawlik nebit tankyndan, gidrawlik nasosdan, gidrawlik klapandan, gidrawlik silindrden, turba we beýleki böleklerden ybarat suwuk geçiriji energiýa ulgamynyň ulanylmagyny aňladýar.Gidrawlik ulgamynyň esasy iş ýörelgesi, gidrawliki ýagyň stresden soň üýtgewsiz aýratynlyklaryndan peýdalanmak, gidrawlik ýagyň emele getirýän basyşy gidrawlik nasos arkaly basylar we soňra gidrawlik klapan tarapyndan dolandyrylar. ýag hereketlendiriji çelegi ýüklemek, düşürmek we beýleki amallary gazanmak üçin gidrawliki silindre girýär.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany ekskawator bölekleri, Sany komponentleri, Sany enjam bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany aksessuar, Sany bölekleri,