Biziň kompaniýamyz bar20 ýyllyk tejribe!

logo
WG9725190102 HONHAN ýük awtoulag bölekleri üçin esasy süzgüç ýadrosy

Önümler

WG9725190102 HONHAN ýük awtoulag bölekleri üçin esasy süzgüç ýadrosy

Tehniki parametrler:

Material kody: WG9725190102

SINOTRUCK ätiýaçlyk şaýlary satyjysy, kepillik kepilligi, çalt jogap bermek, çeýe eltip bermek, mugt tehniki goldaw.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WG9725190102 HONHAN ýük awtoulag bölekleri üçin esasy süzgüç ýadrosy

Howa süzgüç elementiniň roly, hereketlendirijiniň ýanýan kamerasyna girmeginiň we hereketlendirijiniň işine täsir etmezligi üçin howadaky ownuk hapalary süzmekdir.Howa süzgüç elementi, esasan, in engineeringenerçilik lokomotiw, awtoulag, oba hojalygy lokomotiw, laboratoriýa, aseptiki operasiýa otagy we dürli takyk iş otagy howa süzgüçleri üçin ulanylýan howa süzgüç silindri, howa süzgüji, stil we ş.m. diýlip atlandyrylýan süzgüç görnüşidir.Awtoulag howa süzgüç elementiniň hapalanmagynyň alamatlary: 1, awtoulag sürmekde hapa howa süzgüçiniň ulanylmagy, hereketlendirijiniň kabul edilmegini, ýangyjyň ýanmagy ýeterlik bolmazlygyny üpjün eder;2, hereketlendirijiniň işlemezligine, güýjüň peselmegine, ýangyç sarp ediş hadysasynyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar, şonuň üçin awtoulag howa süzgüçini arassa saklamaly;3, howa süzgüç elementi hapa, kislorodyň ýeterlik bolmazlygyna, doly ýanmagyna sebäp bolar, gara tüsse sebäp bolar, silindr köp mukdarda ýag gara öndürip, ýag çalmagyň täsirini ýitirer.

Biz hakda

MAXMECH, Hytaý markasy in engineeringenerçilik tehnikalaryny we 20 ýyldan gowrak taryhy bolan agyr we ýeňil awtoulaglary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ediji.

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • Baglanyşyk

Habar iber

© Copyright - 2010-2023: Rightshli hukuklar goralan. Sahypanyň kartasy - AMP Mobile
Sany enjam bölekleri, Sany ekskawator bölekleri, Sany aksessuar, Sany bölekleri, Sany maşyn bölekleri, Sany komponentleri,